6.6.2018, dr.Marjan TOŠ

V veliki dvorani Celjskega doma je bil občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS).Na njem so obravnavali  sprejeli poročilo o delu v minulem letu in spregovorili o nekaterih žgočih problemih, s katerimi se ubadajo slovenski lovci. Kot je poudaril predsednik mag. Lado Bradač, so lovci ponosni na 110-letno tradicijo in bogato zgodovino. »In kdor ima zgodovino, ima tudi zanesljivo prihodnost«, je še menil Bradač. Nanizal je tudi nekaj odprtih vprašanj, kot so odvzemanje  zemljišč lovskim družinam, divje vožnje z motorji in štirikolesniki v naravnem okolju in  se vnovič  zavzel za krepitev enotnosti  lovske organizacije. Izpostavil je tudi  lastne napake lovcev, še posebej  slabo komuniciranje z javnostmi in na napake pri vključevanju  novih članov. Še vedno namreč  več lovcev organizacijo zapusti, kot se jih na novo včlani. In to  kljub  načrtnemu delu z mladimi, ki mu v  LZS poleg strokovnega izobraževanja, permanentnega usposabljanja  in negovanja lovske kulture namenja posebno skrb in pozornosti, je še opozoril mag. Lado Bradač  na zborovanju slovenskih lovcev v Celju.

Na občnem zboru je sodelovala tudi popolna delegacija LZ Maribor pod vodstvom predsednika Marjana Gselmana. Naše poglavitne pripombe so bile nejasnosti in netransparentnost pri kotizacijah za dopolnilno usposabljanje lovskih čuvajev,  naraščajoči obseg divjih  voženj s štirikolesniki, motorji in tudi s kolesu zlasti po Pohorju, vprašanja odvzema zemljišč LD in vključevanje novih lovcev v LD. Ob tem je član naše delegacije Danilo Muršec  izpostavil nekaj primerov nedopustnega ravnanja z lovskimi pripravniki po LD, o čemer bi morala LZS zavzeti zelo  jasna stališča in zadeve poenotiti.

M.T.

 

Mag. Lado Bradač: » Ohraniti moramo enotnost lovske organizacije« (Foto: KunejB.)