20.8.2018, dr. Marjan TOŠ

Združenje nacionalnih zvez za lov in varstvo divjadi v EU – FACE je pred kratkim izdalo novi informacijski letak o ohranjanju  in varovanju biotske raznovrstnosti. Vanj je vključenih 36 nacionalnih lovskih zvez iz 28 držav članic EU in  8  pridruženih članic. 

V združenju FACE je  pomembna in vidna  tudi vloga Lovske zveze Slovenije(LZS), zato je  informacijski letak izšel tudi v slovenskem jeziku.

FACE je bila ustanovljena leta 1977, zastopa interese 7 milijonov evropskih lovcev in je največje predstavništvo lovcev na svetu.  Med drugim se zavzema za  ohranjanje evropske tradicije in kulture lova,  za promocijo lovstva kot dela  kulturne dediščine in narodnega gospodarstva in za aktivno  uresničevanje  varovanih ukrepov za ohranitev naravnega okolja divjadi. Permanentno spremlja  in proučuje mednarodne politike in pravne dileme, ki vplivajo na trajnosti lov in varstvo divjadi v Evrop. LZS  ima s tem bogate izkušnje, ki jih pogosto povzemajo tudi druge članice FACE.

M.T.

face

Naravno okolje za divjad  v nižinskih loviščih je vse siromašnejše ( Foto: Marjan Toš)

 

Nov letak FACE, Združenja zvez za lov in varstvo divjadi v EU, v slovenskem jeziku pdflife letak_sl.pdf

face1

face2