KRITIČNI ZARADI  ŠAKALA, ZASKRBLJENI ZARADI MALE DIVJADI IN POGINOV SRNJADI

13.12.2018, dr. Marjan TOŠ

Na Občnem zboru Lovske zveze Maribor, ki združuje in povezuje 45 Lovskih družin (LD)  iz širšega mariborskega območja, Dravskega polja, Dravinjske in  dela Dravske doline, Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric, so kritično spregovorili o stanju divjadi v loviščih. Opozorili so predvsem na posledice lanskih ujm in zime, v kateri so ponekod zabeležili hude izgube srnjadi. Marsikje naj bi pogini srnjadi znašali celo do 40% načrtovanega odvzema in še več. Zato računajo na razumevanje pristojnih organov, zlasti nosilcev načrtovanja upravljanja z divjadjo Zavoda za gozdove Slovenije in lovske inšpekcije. O tej tematiko bodo celovito govorili še na zasedanjih obeh OZUL-ov, Pohorskega in Slovensko-goriškega. Vnovič so tudi povedali, da je stanje male poljske divjadi kritično in da je vse manj možnosti za njeno trajno ohranitev.  Pri tem so posebej izpostavili izjemno nizko številčnost poljskega zajca in poljske jerebice, ki ju v mnogih loviščih praktično ni več. Štajerski lovci so tudi vse bolj zaskrbljeni zaradi vse večjega števila šakalov v njihovih loviščih.

Sicer pa je predsednik mariborske LZ Marjan Gselman povedal, da so ves letošnji program  v celoti uresničili.  Poudaril je zlasti pomen in vlogo izobraževanja v lovstvu ter sodelovaje s šolami in drugimi ustanovami.  Med drugim je opozoril na pomen dela z mladimi, ki mu namenjajo veliko skrbi in pozornosti. Dobro so sodelovali z vsemi LD in z Lovsko zvezo Slovenije (LZS), pa tudi z lokalnimi skupnostmi in regionalnimi ustanovami. Kljub kritični javnosti je vloga lovcev lepo sprejeta in k temu pripomorejo tudi številne promocijske aktivnosti, ki jih izvaja mariborska LZ, ki je letos začela sodelovati še z Visoko strokovno šolo za gostinstvo in turizem pri promociji uporabe mesa divjačine. LZ Maribor je letos  začela  z urejanjem biološke učilnice »zelene info točke Štajerske«, s katero bodo okrepili izobraževale in promocijske  programe in poskušali celovito prikazati  vlogo sodobnega lovstva  in njegovo ekološko funkcijo v naravnem okolju.

Na občnem zboru so podelili nekaj odlikovanj zaslužnim lovcem.  Znak za lovske zasluge je prejel Aleksander Ferk iz LD Paloma Sladki Vrh, zlati znak za lovske zasluge sta prejela Branko Repnik iz LD Črešnjevec in Franc Jager iz LD Paloma Sladki Vrh, najvišji odlikovanji LZS, reda za lovske zasluge I. stopnje pa sta prejela Franc Schonwetter in Vinko Grajfoner iz LD Lenart. V kulturnem programu so tudi tokrat nastopili rogisti LZ Maribor z izbranimi lovskimi melodijami.

 

Fotografija:

predsedstvo ozObčni zbor je vodil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman (v sredini) (Foto: Marjan Toš).

odlikovanje francu envetruFranc Schonwetter iz LD Lenart je prejel visoko odlikovanje LZS (Foto: Marjan Toš).

rogisti na oz lz mbObčni zbor so popestrili lovski rogisti LZ Maribor (Foto: Božidar Kunej)

img 20181211 152522Nastajajoča biološka učilnica »zelena info točka Štajerske« (Foto: Božidar Kunej)