Delni občni zbor (DOZ) LZS v Mariboru o šakalu, medvedih, zemljiščih  in izobraževanju V SVETU ZGS NAJ INTERESE LOVCEV ZAGOVARJA PREDSTAVNIK LZS

26.4.2019, dr.Marjan TOŠ

Na delnem  občnem zboru (DOZ) Lovske zveze Slovenije v Mariboru, ki ga je vodil  predsednik mariborske  Lovske zveze (LZ) Marjan Gselman, so med drugim  zelo resno in odgovorno  opozorili na  naraščanje števila šakalov. Ti se redno pojavljajo zlasti v nižinskih loviših v Slovenskih goricah, kjer že povzročajo škodo  in delajo lovcem sive lase. O  tem je slikovito  poročal predstavnik lovske družine (LD)  Paloma iz Sladkega Vrha, ki je povedal, da šakale   že redno  srečujejo domači  kmetje in to kar na  domačih dvoriščih. Zabeležili so tudi nekaj primerov poklanih živali, med njimi tudi kozliča in muflonke v obori. Iz LD Jakob pa so pred kratkim poročali o večjem številu poklanih domačh mačk. Šakala redno videvajo tudi na območju LD Dobrava, v predelih Stanetinci, Cogetinci, Dobrava, Andrenci in Čagona. Zaskrbljeni predstavniki LD so zato predlagali, da naj se čim prej  zaključi  monitoring šakala in  naj se tudi na osnovi izkušenj iz sosednjih držav  sprejmejo optimalne strokovne rešitve. Med drugim so oblikovali pobudo, da pristojno ministrstvo pripravi  učinkovite dolgoročne ukrepe, ki naj vsebujejo tudi odstrel te tuje rodne živalske vrste, kot je to že utečena praksa pri naših južnih sosedih Hrvatih, pa tudi v Srbiji in Romuniji.

Sicer pa so opozorili še na upadanje številčnosti male divjadi in na problematiko zemljišč, ki so bila pred leti LD odvzeta. Zdaj pričakujejo, da jim bodo vrnjena ali dana v dolgoročni najem, saj jih nujno potrebujejo za izboljševanje življenjskih pogojev za divjad. Ko so razpravljali o problematiki upravljanja z divjadjo so oblikovali pobudo, da naj  bo v svetu centralne enote Zavoda za gozdove Slovenije  tudi predstavniki Lovske zveze, ki bo lahko avtonomno zastopal interese lovcev in lovskih organizacij. Opozorili so še na staranje članstva in na dokaj  slab priliv mladih članov. Zato so  oblikovali pobudo,  da naj LZS  in njeni organi ter  pristojni komisiji za izobraževanje in za finance, da preučijo  možnosti za postopno  sofinanciranjemr in pokrivanje dela  stroškov izobraževanja lovskh pripravnikov. Zdaj so namreč  ti stroški po ocenah nekaterih predstavnikov LD iz mariborske LZ za marsikaterega mladega lovca previsoki in se tudi zaradi tega ne odločajo za članstvo v lovskih organizacijah.

Delnega občnega zbora LZS v Mariboru se je udeležil tudi njen podpredsednik mag. Aleš Klemenc, ki je celovito  razgrnil letošnji delovni program s finančnim načrtom in odgovarjal na številna vprašanja udeležencev zborovanja. Dotaknil se je predvsem že omenjene problematike naraščanja številčnosti šakalov, pa tudi rjavih medvedov in volkov. V lovski organizaciji zagovarjajo strokovne in premišljene ukrepe pri  vseh velikih zvereh, med katere seveda spada tudi odstrel. Posledice odločitve sodišča, da ne dovoli odstrela medvedov, so lahko pogubne, saj bo populacija te velike zveri še dodatno narasla in povzročila nove konflikte  z ljudmi v okolju. Strinjal se je s predlogi o preudarnih ukrepih zoper širjenje  šakala in podprl pobudo, da bi mladim lovcem delno pokrivali stroške temeljnega izobraževanja. A o vsem tem morajo najprej celovito razpravljali in odločati pristojni organi LZS.

Zborovanje so s krajšim programom  popestrili še rogisti Lovske zveze Maribor. Brez njih ne mine noben važnejši dogodek in tudi tokrat so z nastopom ogreli dlani udeležencev zborovanja.

Zaskrbljeni obrazi štajerskih lovcev zaradi šakalov (Foto: Marjan Toš)

Vodstvo DOZ LZS v  Mariboru - prvi na levi podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc (Foto: Marjan Toš)

 

Brez rogistov pač ne gre (Foto: Božidar Kunej)