V spomin

ZORAN LEŠNIK (1936 – 2019)

zoran lenik 1

Zeleno bratovščino je po daljši bolezni zapustil cenjeni lovski tovariš, dolgoletni lovski funkcionar in velik naravovarstvenik Zoran Lešnik iz Pesnice.

Dolga desetletja se je predajal plemenitim ciljem lovske organizacije in z aktivnim delovanjem na različnih področjih pustil v njej trajne sledove. Že kot otrok in mladenič je gledal na naravo kot na neizmerljivo bogastvo, katerega je treba trajno varovati in z njim umno gospodariti. Kot mlad kmetijski  tehnik in strokovnjak je spoznaval bogastvo in vrednote podeželja. Delal je v kmetijskih organizacijah in na terenu pomagal širiti obzorja znanja slovenskogoriških kmetovalcev. Že takrat je rad prijel za pero in pisal zanimive  članke in reportaže iz podeželja  za različne časopise. Tudi za tednik Kmečki glas, v katerem je postal poklicni novinar. Novinarska pot ga je nato pripeljala na Radio Maribor in od tam na TV dopisništvo Maribor. Bil je prodoren in pronicljiv novinar, komentator in urednik RTV Slovenija  in je poznavalsko opozarjal na nujnost  trajnostne rabe prostora in naravnih virov. Trajno se je zapisal v srca članov zelene bratovščine in množice slovenskih kmetov z nedeljsko TV oddajo Ljudje in zemlja. V njej je bilo dovolj prostora tudi za najrazličnejše prispevke s področja lovstva.

Zoran je postal član lovske organizacije leta 1970, ko je vstopil v LD Šentilj. V njej je ostal vse do smrti. Leta 1971 je opravil lovski izpit in  bil nato že leta 1976  pobudnik za zbiranje sredstev in glavni organizator razvitja novega družinskega praporja. Zavzemal se je za široko sodelovanje slovenskih lovcev in leta 1974 organiziral prve stike ter pogovore z vodstvom LD Podgorje. To je kmalu privedlo do pobratenja in trajnega sodelovanja med LD Podgorje in Šentilj. V LD Šentilj je bil kar 12 let predsednik Nadzornega odbora in dva mandata predsednik Disciplinske komisije. Vse to potrjuje njegov ugled in veljavo med lovskimi tovariši, ki so ga cenili  in spoštovali tudi zaradi njegove preproščine. Zoran je bil enostavno enak med enakimi in je rad prijel za vsako delo. Ob  njegovi 80-letnici mu je LD Šentilj za predano delovanje v korist lovstva in za dobro narave ter divjadi, podelila naziv častnega člana LD Šentilj.

Zoran Lešnik pa ni bil dejaven samo v matični LD Šentilj, pač pa je že zgodaj začel delovati tudi v organih  nekdanje območne Zveze lovskih družin (ZLD), zdajšnje  Lovske zveze Maribor in kasneje tudi Lovske zveze Slovenije. Leta 1972 je postal član komisije in nato leta 1974 predsednik komisije za izobraževanje pri ZLD Maribor. Med leti 1984 – 1988 je bil član Upravega odbora ZLD Maribor in nato med leti 1988 – 1993 podpredsednik Lovske zveze Slovenije. V tem obdobju je deloval zlasti v komisiji za lovsko kulturo in stike z javnostmi in skrbel za delo posebnega odbora za informiranje pri LZS. V letu 2001 je prevzel vodenje Lovske zveze Maribor in to funkcijo opravljal do leta 2005, ko je postal član Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije. Za požrtvovalno delo v lovski organizaciji je prejel številna priznanja in lovska odlikovanja. Med drugim je dobil znak za lovske zasluge (1972), red za lovske zasluge III. stopnje (1982), red za lovske zasluge II. stopnje (1994), red za lovske zalsuge I. stopnje (2003) in jubilejni znak LZS za 40-let članstva v lovski organizaciji (2014).

Zoran Lešnik je bil izredno aktiven tudi v lokalni samoupravi. Ima veliko zaslug za nastanek in razvoj samostojne občine Pesnica, ki jo je kot predsednik občinske skupščine vodil med leti 1986-1990.  Dolga leta je bil aktivni član in funkcionar  PGD Pesnica. Nasploh je  veliko delal v različnih društvih in organizacijah, najprej v KS Pesnica in nato tudi v Občini Pesnica. Bil je poslanec DESUS-a v Državnem zboru RSlovenije v njegovem drugem sklicu med leti 1996 – 2000 in se zavzemal za sprejem novega, sodobnega lovskega zakona. Leta 2016 je bil razglašen za častnega občana Občine Pesnica.

S spoštovanjem se ga bomo spominjali.

Dr. Marjan Toš