19.11.2019, dr.Marjan TOŠ
 

POHVALA LOKALNIH SKUPNOSTI ZELENI BRATOVŠČINI ZA DOBRO DELO

 

Na že 66. letnem občnem zboru LD Dobrava so govorili o delu tega 35-članskega kolektiva zelene bratovščine v minulem letu in o poglavitnih odprtih vprašanjih, s katerimi se ubadajo lovci. Posebej so izpostavili upadanje številčnosti srnjadi, ki je gospodarsko edina pomembna vrsta divjadi. Izvajali so monitoring srnjadi in ocenili, da je treba postopno zniževati odstrel oz. odvzem  te divjadi iz lovišča.

Še vedno imajo precejšnje izgube srnjadi zaradi povozov in zgodnjih košenj, svoje pa prispevajo tudi klateški psi.  Pri mali – poljski divjadi se trendi naglega upadanja nadaljujejo, fazan in poljska jerebica počasi izginjata iz lovišča, tudi prepelica je že sila redka. Poljski zajec ostaja  pri preživetju in z njim že desetletja skrbno gospodarijo in odstrelov v glavnem ne izvajajo. Zadovoljiva je bila in ostaja številčnost rac-mlakaric. Med predatorji  je največ lisic, pojavlja se tudi šakal. Velik problem so sive vrane, ki so se občutno namnožile in povzročajo v kmetijstvu veliko škodo. Zato bodo odstrele teh ptic letos še povečali in intenzivirali. V tem kontekstu so vnovič izrazili zaskrbljenost zaradi občutnih negativnih sprememb v naravnem okolju. Divjad izgublja osnovne življenjske pogoje, zlasti še poljske kure v Pesniški dolini in v dolinah pritokov reke Pesnice, zato bodo nadaljevali s prizadevanji za ohranitev redkih živih mej, mejic, remiz in vetrobranskih pasov.

Zelena bratovščina je bila deležna pohvalnih besed podžupana občine Cerkvenjak Andreja Kocbeka in podžupana občine Sveta Trojica Smiljana Fekonje. Oba sta lovcem izrekla priznanje za opravljeno delo, predvsem za ohranitev naravnega okolja in  prostoživečih divjih živali.

Občni zbor sta  nagovorila tudi predstavnik PGD Sv. Trojica Izidor Ploj in predsednik mariborske Lovske zveze Marjan Gselman. Slednji je lovcem podrobneje predstavil aktualni trenutek slovenskega lovstva in strateške naloge, ki so pred lovsko organizacijo. Na LZ Maribor so z delom dobravških lovcev zadovoljni, saj vestno izpolnjujejo vse obveznosti in so trden člen v verigi slovenskih lovskih družin. Marjan Gselman je posebej izpostavil položaj male divjadi in izrazil upanje, da bo komisija za to področje pri LZ čim prej ustanovljena in začela delati. Na kratko je dobravškim lovcem predstavil tudi prvo srečanje treh območnih LZ (Prlekija, Ptuj in Maribor)  v LD  Vinski Vrhovi pri Ormožu. K projektu revitalizacije male- poljske  divjadi je povabil tudi LD Dobrava v Slovenskih goricah.

 slike mar202000001

slike mar202000002

slike mar202000003

Fotografija: Spominsko priznanje za 40 let dela v lovstvu je prejel dr. Marjan Toš ( Foto: Marjan Gselman)