18.3.2020, Izidor COJZER

V noči med 1. in 2. februarjem je neznana žival na področju naselja Kušernik (lovišče LD Pernica) v ograjenem pašniku za drobnico, pokončala 10 ovc (dve odrasli in osem jagnjet).

Prijavitelj in oškodovanec je zadevo javil takoj na Zavod za gozdove in trdil, da gre po njegovem mnenju za škodo po šakalih.

Ob ogledu kraja dogodka in ogledu pokončanih živali, je pooblaščena oseba Zavoda za gozdove takoj podvomila v povzročitelja – šakala. Znaki davljenja, predvsem pa posledice ugrizov, so govorili o dosti večji živali od šakala. Vratovi odraslih ovc so bili zlomljeni, jagnjeta pa v notranjosti pod ugrizi dobesedno zdrobljena. Sprva smo pomislili na klateške pse.

Po detajlnem pregledu kadavrov ovc, se je pooblaščena oseba odločila za odvzem vzorca sline na vhodnih ranah na plečetih pri jagnjetih.

Vatirance - vzorce smo poslali na Biotehniško fakulteto na Oddelek za biologijo, kjer so opravili genetsko analizo vzorcev in potrdili našo domnevo, da ne gre za šakala.

Analiza je pokazala, da je bil povzročitelj škode na drobnici – volk !

V nadaljevanju se bo skušalo ugotoviti kateri »liniji« žival pripada oz. od kje izvira. Verjetno pa gre za t.i. dispergerja – volka, ki še išče teritorij in je brez tropa.

Rejce drobnice je dobro opozoriti, naj živali primerno zaščitijo in v nočnem času zapirajo v hleve.

volk 1 volk2

Foto: Izidor COJZER

Izidor COJZER, univ. dipl. inž. gozd.,

Pooblaščena oseba ZGS