DOBILI 37 NOVIH LOVCEV Z DOBRIM ZNANJEM ZA USPEŠNO DELO

---------------------------------------------------------------------------------------------

Upravni odbor Lovske zveze  (LZ) Maribor je na junijski, preddopustniški seji sprejel informacijo predsednika komisije za izobraževanje Ivana Žižka o izvedbi strokovnega izobraževanja lovskih pripravnikov generacije 2019/2020. Izobraževanje je potekalo v skladu s predpisanim programom v sodobno opemljeni učilnici mariborske Lovske zveze, a so ga morali zaradi pandemije po dobri polovici za nekaj časa prekiniti.

Namesto predavanj so nato izvedli izobraževanje na daljavo in ga uspešno sklenili s preverjanjem znanja iz posameznih učnih predmetov, zatem pa še z zaključnim teoretičnim delom lovskega izpita. Praktični del lovskega izpita pa so morali vsi slušatelji v skladu z veljavno zakonodajo že pred začetkom izobraževanja na LZ uspešno opraviti v svojih lovskih družinah(LD). Ivan Žižek je poudaril, da večjih težav  z izvedbo izobraževanja na daljavo  in s pomočjo video-tehnologije niso imeli in da so se vsi slušatelji zavzeto lotili učenja. Na voljo jim je  bila vsa razpoložljiva strokovna literatura ( lovski priročniki, strokovne knjige o biologiji in ekologiji divjadi) in interna skripta predavateljev za posamezne predmete.

Zaključni lovski izpit je uspešno opravilo 37 slušateljev, ki so dosegli povprečno oceno 3,8, kar jih uvršča med boljše generacije lovskih pripravnikov v zadnjem desetletju. Povprečna starost novih izprašanih članov zelene bratovščine na štajerskem območju znaša 36 let. Zato so na upravnem odboru vnovič poudarili, da bi si želeli več še mlajših bodočih lovcev, saj se lovska organizacija že nekaj let vidno stara. Sklenili so še, da bodo letos izvedli strokovno usposabljanje mentorjev lovskih pripravnikov. Od dobrih mentorjev je namreč odvisna kvaliteta praktičnega dela lovskega izpita v LD. V kratkem  se bo sestal tudi predavateljski aktiv Lovske zveze Maribor in celovito strokovno analiziral  omejeno  izobraževanje. Predavateljski aktiv bodo do začetka novega izobraževanja tudi pomladili in k sodelovanju povabili mlajše lovske strokovnjake, biologe in ekologe. Ivan Žižek je člane upravega odbora  LZ  Marbor tudi seznanil z nekaterimi spremembami na področju izobraževanja v slovenski lovski organizaciji, ki naj bi začele veljati že prihodnje leto.Med njimi bo docela poenoten sistem izobraževanja pripravnikov v skladu z novim katalogom znanj in predmetnikom ter  s pisnim preverjajem znanja na osnovi testnih pol , ki  bodo po vseh območnih lovskih zvezah  terjale enako znanje.

Novim lovcem  bodo spričevala in lovske izkaznice  podelili jeseni  na krajši slovesnosti z nastopom rogistov in nagovorom predsednika LZ Marjana Gselman.

M.T.

Fotografija: Ivan Žižek: »Izkušnje z izobraževanjem pripravnikov na daljavo so dobre« ( Foto: Marjan Toš)