5.5.2021, dr. Marjan TOŠ

Vse kaže, da  je medved, ki se je nekaj dni potepal po Kozjaku, že zapustil to območje in se najbrž vrnil nazaj na Pohorje.

To domnevo nam je potrdil tudi lovski čuvaj in tajnik LD Boč na Kozjaku, sicer pa podpredsednik LZS,  dr. Srečko F. Krope. Povedal je, da so za prvomajski praznični vikend lovci spremljali gibanje medveda, a niso našli  njegovih  sledi in tudi niso zabeležili nobene škode, ne na drobnici in ne v čebelnjakih, ki jih je  tem delu Kozjaka precej. Tudi škode na njihovih krmiščih za divje prašiče medved ni več povzročil. Zato  meni, da se je kosmatinec preko Drave vrnil nazaj na Pohorje.

Strokovni tajnik Lovske zveze Maribor Božidar Kunej je bolj ali manj pritrdil njegovim domnevam, saj se medved  giblje na velike razdalje* in je z lahkoto odšel nazaj na Pohorje ali še kam dalje. Dolgoletni lovec iz  LD Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem Vrhu Jože Maček  je pripomnil, da so zaradi pojava medveda na Kozjaku  tudi v njihovi LD spremljali dogajanje v lovišču, a medvedove  navzočnosti v tem delu Kozjaka niso ugotovili. Meni, da je bil na Kozjaku le prehodno. Spomnil je na prigodo z medvedom iz časa Kraljevine Jugoslavije, ko se je enkrat  za krajši čas mudil medved na Kozjaku v »gmajni« v predelu, kjer so gamsi, a se je tudi ta medved  kmalu umaknil iz Kozjaka na Pohorje.

 

*Slovenski raziskovalci v proučevanju dejavnikov habituacije medveda na človeka s pomočjo GPS telemetrije ugotovili, da se je poimenovani medved  Rožnik (Fotografija 1) premikal največ. Na dan je v povprečju prehodil 15 km na dan in tako v poldrugem mesecu spremljanja prehodil 649 kilometrov.

gibanje medveda ronik

 

Fotografija 1: Gibanje medveda Rožnika (Preučevanje dejavnikov habituacije rjavega medveda na človeka z uporabo GPS telemetrije: končno poročilo – povzetek za uporabnike, Ljubljana 2012)