13.5.2021, dr. Marjan TOŠ

Upravni odbor Lovske zveze Maribor je na seji, na kateri je sodeloval predsednik Nadzornega odbora LZ Maribor, sklenil, da se od dogodka v zvezi z odstrelom medveda v LD Žetale ograjuje.

Pričakuje, da bodo zoper kršitelja podvzeti vsi ukrepi, ki jih predvideva zakonodaja – tako v upravnem prekrškovnem postopku kot tudi v pristojni lovski družini, katere član je kršitelj. Dejanje je vrglo slabo luč na celotno lovsko organizacijo, zato je prav, da lovci takšno ravnanje javno obsodimo.

Dr. Marjan Toš, predsednik Nadzornega odbora LZ Maribor

rjavih medvedov v sloveniji je preve osebni arhiv

Rjavih medvedov je v sloveniji preveč (osebni arhiv)