Novice

64. občni zbor LD Dobrava v Slovenskih goricah

KAJ BO Z  MALO DIVJADJO?

5.3.2018 dr.Marjan Toš

Na 64. rednem letnem občnem zboru  LD Dobrava  iz Svete Trojice v Slovenskih goricah so razpravljali o perečih vprašanjih gospodarjenja z divjadjo v minulem let. Ocenili so, da se  naravne razmere za malo, poljsko divjad dramatično slabšajo. Poljska jerebica je iz njihovega lovišča že izginila, fazani  in poljski zajci pa so vse redkejši in le še za okras narave.

Več ...

 

Marjan Gselman ostaja na čelu mariborskih lovcev

8.12.2017, dr. Marjan Toš

Razvejana dejavnost zelene bratovščine vse bolj prepoznavna in cenjena

Na programsko-volilnem občnem zboru Lovske zveze (LZ) Maribor so ocenili delo v minulem štiriletnem mandatu, sprejeli delovni program za prihodnja štiri leta in za predsednika vnovič izvolili Marjana Gselmana iz Lovske družine (LD) Pobrežje-Miklavž. Novi - stari predsednik mariborske območne zveze je med nekaterimi prednostnimi nalogami omenil nadaljevanje permanentnega strokovnega  izobraževanja in nenehnega usposabljanja lovcev, izvajanje strokovnih nalog  in opravil v skladu z usmeritvami Lovske zveze Slovenije, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami, krepitev in širitev prijateljstva s člani Kluba prijateljev lova iz Celovca, s katerim mariborska LZ sodeluje že polnih 60 let. Gre za svojevrstno obliko negovanja stikov med matičnim narodom in manjšino na Koroškem.

Več ...

 

110 LET ORGANIZIRANEGA LOVSTVA NA SLOVENSKEM

9.10.2017, dr. Marjan TOŠ

V Senožečah je bila  osrednja slovesnost v počastitev 110-letnice organiziranega lovstva na Slovenskem. V  Ljubljani je bil  namreč  16. oktobra leta 1907 ustanovljen Slovenski lovski klub. Njegov prvi predsednik je postal ljubljanski župan Ivan Hribar, gonilna sila pri ustanavljanju slovenske lovske organizacije pa je bil dr. Ivan Lovrenčič. Ustanovitelji slovenske lovske organizacije, zlasti še dr. Ivan Lovrenčič,  so  od vsega začetka poudarjali in izpostavljali slovenski značaj nove organizacije in njeno dolgoročno naravovarstveno usmeritev. Klub se je leta 1909 preimenoval v Slovensko lovsko društvo. Že leta 1910 so začeli izdajati društveno glasilo Lovec. Na bogato zgodovino so slovenski lovci izjemno ponosni in na dolgoletni   lovski tradiciji, ki gradi na trajnem ohranjanju narave in divjadi,   sloni tudi zdajšnje poslanstvo lovske organizacije.

Več ...

 

KMETJE IN LOVCI Z ROKO V ROKI

3.9.2017, dr. Marjan TOŠ

Pri lovskem domu v Dobravi v Slovenskih goricah je bilo tradicionalno  jesensko druženje lovcev in kmetov iz območja Svete Trojice in Cerkvenjaka. V Lovski družini (LD) Dobrava, ki upravlja nekaj več kot 3.300 hektarjev nižinskega slovensko-goriškega lovišča si prizadevajo, da bi s preventivnimi ukrepi  čim bolj omejili in preprečili škode od divjadi.

Več ...

 

V spomin Tone Kropušek - Došen

V spomin

Tone KROPUŠEK –DOŠEN (1928 – 2017 )

 kropuek

Odšel je Tone Kropušek,  politolog, politik in gospodarstvenik, lovec, udeleženec NOB in častni občan Maribora. Rodil se je 2.novembra 1928 v Zibiki na Kozjanskem. Rojstna  pokrajina mu je vse življenje ostala pri srcu, čeprav je  mladost preživel pri starih starših v Bočni v Zgornji Savinjski dolini. Zaradi uporništva proti okupatorju so trije člani njegove družine umrli v Auschwitzu, dva pa sta bila ustreljena kot talca v celjskem Starem piskru. Tone  je rosno mlad postal borec v Zidanškovi brigadi. Najprej je bil kurir, nato pa je odšel v brigado Slavka Šlandra, kjer je vodil skojevce. Po majski osvoboditvi leta 1945 je bil ob razpustitvi slovenske partizanske vojske tudi sam demobiliziran. Vpisal se je v gozdarsko šolo in se kot gozdar zaposlil v Vuhredu, od tam pa se je priselil v Maribor, kjer je prevzel vodenje mladinske organizacije.  Med leti 1952 – 1959 je bil najprej sekretar in nato predsednik  Ljudske mladine Slovenije v Ljubljani. Končal je fakulteto za politične vede v Beogradu, od koder seje vrnil v Maribor, kjer je leta 1962 postal sekretar ZKS. Tone  je bil  široko  razgledan politik, ki je znal presegati ozke partijske in ideološke okvire. Njegovo politično delovanje v Mariboru je bilo povezano tudi s pripravo in izpeljavo velike gospodarske reforme, ki je najavila tudi resne sistemske oz. politične spremembe. Kropušek  se je odločno postavil na stran reformatorjev in pridobil za reformne cilje tudi mariborske gospodarstvenike. ,

Več ...

 
Več člankov...
Iskanje
Kontakt

 logotip  majica

Lovska zveza Maribor

Tržaška cesta 65

2000 Maribor

 

 telefon:

02 48 01 500

fax:
02 48 01 502

Spletna pisarna:
vstop

 

Na Tržaški cesti 65, deluje LKD Maribor

povezava do spletne strani 

lkd maribor

 

Prijava
Lovne dobe

Uradni list RS, št. 101/04 in 81/14

srnjad copy

Srnjak, lanščak: 1. 5. - 31. 10.
Srna, mladiči obeh spolov:
1. 9. - 31. 12.
Mladica: 1. 5. - 31. 12.


jelenjad copy

Jelen: 16. 8. - 31. 12.
Košuta:1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1. 9. - 31. 1.
Junica, lanščak: 1. 7. - 31. 1.


 damjak copy

Damjak: 16. 8. - 31. 12.
Košuta:1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1. 9. - 31. 1.
Junica, lanščak: 1. 7. - 31. 1.


muflon copy

Oven, lanščaki obeh spolov in jagneta obeh spolov: 1.8. - 28.2.
ovca:1. 8. - 31. 12.gams copy

Kozel, koza, kozliči obeh spolov,enoletni obeh spolov:
1.8. - 31. 12.


 divji prai copy

Marjasec:
1. 1. - 31. 12.
Svinja: 1. 7. - 31. 1.
Ozimci, lanščaki, mladiči obeh spolov:
1. 1. - 31. 12.


Poljski zajec 1. 10. - 15. 12.


Poljska jerebica (gojena): 1. 9. - 15. 11.


Raca mlakarica: 1. 9. - 15. 1.


Kuna belica, kuna zlatica:
1. 11. - 28. 2.


Jazbec: 1.8 -31.12./p>


Lisica: 1. 7. - 15. 3.


Šakal*: 1.7. - 15.3.


Navadni polh: 1. 10. - 30. 11.


Nutrija: 1. 1. - 31. 12.


Pižmovka: 1.1. - 31.12.


Šoja: 1. 8. - 28. 2.


Sraka: 1. 8. - 28. 2.


Siva vrana: 1. 8. - 28. 2.

Slike vir: DLUN VI.Pohorsko LUO 2011-2020