ld-cigonca
foto: Andrej Ivančič

Naslov:

Lovska družina Cigonca
Cigonca 64

2310  Slov. Bistrica

Odgovorna oseba: Miroslav Knez tel št. 041 481 247

Lovska družina upravlja z loviščem v velikosti 2162 skupne površine od tega s 2004 ha lovne površine. V LD je včlanjenih 35 lovcev, od katerih imajo štirje lovci naziv lovskega čuvaja, 10 lovcev preglednika divjadi in 2 lovskega strelskega sodnika. LD upravlja s srnjadjo in malo divjadjo, ostala divjad je prehodna. Lovišče je nižinsko.

Lovska družina ne izdaja lovskega doma drugim uporabnikom.