ld-radvanje

foto: Andrej Ivančič

Naslov: Lovska družina Radvanje

            Za gradom 29

            2000 MARIBOR

 

Odgovorna oseba: Ljubo LEVAČIČ tel. št. 031 63 75 70

http://lovci-radvanje.si/

Lovska družina Radvanje obsega 3180 ha skupne, od tega pa je 2073 ha lovne površine. Poglavitna divjad v lovišču je srnjad, upravljajo pa tudi z gamsom in divjim prašičem - jelenjad je le prehodna. V nižinskem predelu gospodarijo tudi z malo divjadjo on reki Dravi pa tudi z vodno in obvodno perjadjo.

V LD je včlanjenih 36 lovcev od katerih ima en lovec status lovskega mojstra, sedem lovcev status lovskega čuvaja, pet lovcev status preglednika mesa uplenjene divjadi in šest lovcev status strelskega lovskega sodnika.

Lovci LD Radvanje upravljajo z lovskim domom in lovsko kočo, ki pa jo uporabljajo le za potrebe svojih lovcev.