ld-radvanje

foto: Andrej Ivančič

Naslov: Lovska družina Radvanje

            Za gradom 29

            2000 MARIBOR

 

Odgovorna oseba: Ljubo LEVAČIČ tel. št. 031 63 75 70

http://lovci-radvanje.si/

Lovska družina Radvanje obsega 3180 ha skupne, od tega pa je 2073 ha lovne površine. Poglavitna divjad v lovišču je srnjad, upravljajo pa tudi z gamsom in divjim prašičem - jelenjad je le prehodna. V nižinskem predelu gospodarijo tudi z malo divjadjo ob reki Dravi pa tudi z vodno in obvodno perjadjo.

V LD je včlanjenih 24 lovcev od katerih ima en lovec opravljeno izobraževanje lovskega mojstra, osem lovcev  opravljeno izobraževanje lovskega čuvaja, sedem lovcev izobraževanje za preglednika mesa uplenjene divjadi in trije lovci status strelskega lovskega sodnika.

Lovci LD Radvanje upravljajo z lovskim domom in lovsko kočo, ki pa jo uporabljajo le za potrebe svojih lovcev.

NAČRT RAVNANJA ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE

Lovska družina Radvanje je v skladu s 4. in 14. členom Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20) pripravila načrt ravnanja upravljavca lovišča, ki je dostopen za ogled na spodnji povezavi.

pdfnacrt_ravnanja_apk_radvanje_sprememba julij2021.pdf