SrnaUpravljanje z divjadjo

Na območju naše Lovske zveze delujejo tri lovsko upravljavska območja (LUO) in sicer VI. Pohorsko , X. Slovensko goriško in XV. Prujsko - Ormoško.

V Pohorsko LUO je vključenih 36 lovskih družin in sicer 17 LD z območja LZ Maribor in 19 LD z območja Koroške LZ ter Lovišče s posebnim namenom Pohorje (LPN Pohorje) s katerim upravlja ZGS OE Maribor. LD in LPN upravljajo s srnjadjo, jelenjadjo, gamsom, divjim prašičem, na pogorju Boča in Uršlje gore z muflonom. Na grebenu Pohorja, Uršlje gore, Olševe in Pece živijo tudi veliki petelin, ruševec, gozdni jereb, belka in planinski zajec. Male divjadi je na tem območju le za vzorec.

V Slovenje goriško LUO je vključenih 23 lovskih družin, katere upravljajo predvsem s srnjadjo in malo divjadjo.

V Ptujsko - Ormoško LUO so vključene 4 lovske družine, ki so včlanjene v LZMaribor, te upravljajo upravljajo predvsem s srnjadjo in malo divjadjo, na pogorju Boča pa z muflonom in divjim prašičem.

Najvišji organ OZULov je Zbor upravljavcev lovišč. Izvršni odbor OZUL izvaja sklepe zborov upravljavcev in ureja stvari strokovne in upravljavske narave združenja v povezavi z divjadjo in lovstvom.

Predsednik IO POZUL:  Zdravko BREZOVŠEK

Predsednik IO SOZUL:  Marjan GSELMAN

 

Jelen

Naše najpomembnejše naloge

Varovanje življenjskega prostora divjadi in ostalih prostoživečih živali. V ta namen usklajujemo številčnost divjadi z naravnimi danostmi okolja, preprečujemo škode na in po divjadi ter sodelujemo z ostalimi uporabniki prostora.

Vsa organizacijska dela vodi strokovni tajnik LZ Maribor, ki je odgovoren za uspešno, pravočasno in kvalitetno delo le- teh. Prav tako opravlja tudi tajniška dela za Pohorski in Slovensko goriški OZUL.

Delovno mesto strokovnega tajnika zaseda:

Božidar Kunej, ing.gozd.lov.

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Kaj vam lahko ponudimo?Fazan

  • Lov na visoko divjad.
  • Lov na malo divjad.

Največ pa lahko izveste, če nas pokličite in se osebno informirate o vsem, kar vas zanima glede naših naporov pri upravljanju z divjadjo in lovišči na območju naše zveze.

 LOVNI TURIZEM V LD LZM 

Na zgornji povezavi so objavljene lovske družine, katere nudijo lovskim gostom lovni turizem.