Obrazci

Obrazci

1. Zakonska ureditev

1.4 Škoda po divjadi in na njej

2. Lovskočuvajska služba

3. Lovski izpit

4. Lovska izkaznica

5. Lovsko strelstvo

9. Veterinarska zakonodaja

11. Interni akti LZS

11.5 Varovanje osebnih podatkov
11.7 Vzorci splošnih aktov


Obrazec za prijavo škode po divjadi pdfobrazec_skoda.pdf .

 Spremni obrazec - LISICE, DIVJI PRAŠIČI

Lovske družine uplenjene lisice iz drugega odstavka 31. člena Odredbe, skupaj z izpolnjenim spremnim obrazcem za pošiljanje lisic v preiskavo na steklino (v nadaljnjem besedilu: Spremni obrazec - LISICE), dostavijo najbližji veterinarski organizaciji, ki je vsako uplenjeno lisico dolžna sprejeti. Sveža trupla lisic morajo lovci oddati veterinarski organizaciji v roku 24 ur po uplenitvi oziroma najdbi.

pdfspremni-obrazec_lisice-2021.pdf

pdfspremni-obrazec_divji-prasici-2021.pdf

pdfprijava vsakega najdenega poginulega divjega praia obrazec za izplailo.pdf

Več ...

 
Iskanje
Kontakt

 kratki jpg cmyk 100let

Lovska zveza Maribor

Tržaška cesta 65

SI - 2000 Maribor

 

 telefon:

02 48 01 500

 

Spletna pisarna:
vstop

 

Na Tržaški cesti 65, deluje LKD Maribor

povezava do spletne strani 

logo lkd

 

Prijava
Lovne dobe

Uradni list RS, št. 101/04 in 81/14

srnjad copy

Srnjak, lanščak: 1. 5. - 31. 10.
Srna, mladiči obeh spolov:
1. 9. - 31. 12.
Mladica: 1. 5. - 31. 12.


jelenjad copy

Jelen: 16. 8. - 31. 12.
Košuta:1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1. 9. - 31. 1.
Junica, lanščak: 1. 7. - 31. 1.


 damjak copy

Damjak: 16. 8. - 31. 12.
Košuta:1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1. 9. - 31. 1.
Junica, lanščak: 1. 7. - 31. 1.


muflon copy

Oven, lanščaki obeh spolov in jagneta obeh spolov: 1.8. - 28.2.
ovca:1. 8. - 31. 12.gams copy

Kozel, koza, kozliči obeh spolov,enoletni obeh spolov:
1.8. - 31. 12.


 divji prai copy

Marjasec:
1. 1. - 31. 12.
Svinja: 1. 7. - 31. 1.
Ozimci, lanščaki, mladiči obeh spolov:
1. 1. - 31. 12.


Poljski zajec 1. 10. - 15. 12.


Poljska jerebica (gojena): 1. 9. - 15. 11.


Raca mlakarica: 1. 9. - 15. 1.


Kuna belica, kuna zlatica:
1. 11. - 28. 2.


Jazbec: 1.8 -31.12./p>


Lisica: 1. 7. - 15. 3.


Šakal: 1.7. - 15.3.


Navadni polh: 1. 10. - 30. 11.


Nutrija: 1. 1. - 31. 12.


Pižmovka: 1.1. - 31.12.


Šoja: 1. 8. - 28. 2.


Sraka: 1. 8. - 28. 2.


Siva vrana: 1. 8. - 28. 2.

Slike vir: DLUN VI.Pohorsko LUO 2011-2020