LD LZ Maribor
AI

Maribor, 21. december 2012

-    vsem LD LZM 

O K R O Ž N I C A   št.1/ 2012

1.       Na zadnji seji IO POZUL je bilo ugotovljeno, da odstrel srn 2+ ne poteka v skladu z letnimi načrti posameznih lovišč za leto 2012. Do 19.12.2012 je bilo uplenjeno 57 % za odstrel načrtovanih srn – načrt predvideva 80 % odstrela glede na odstrel srnjakov. Zato pozivamo vse LD Pohorskega LUO, da v skladu z načrtom da se do konca leta čimbolj približajo načrtovanemu odstrelu srn 2+.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da ni realiziran načrtovani odstrel rodnega dela divjih prašičev( lanščakinje, svinje 2+). Do sedaj je bil realiziran odstrel v višini 16 %, načrt pa predvideva 24 % realizacijo odstrela. LD, ki upravljajo z divjim prašičem, da zaradi nastalih škod v letošnjem letu  resno pristopijo k načrtovanemu odstrelu svinj 2+ in laščakinj.

2.      LD Pohorskega LUO obveščamo, da bo kategorizacija odstrela in ostalih izgub 19.1.2013 na Meranovem nad Limbušem od 8.00 ure dalje.

Aplikacija Lisjak je za LD odprta od 15.12.2012 do vključno 9.1.2013. V tem času vnesite vse manjkajoče podatke v modul »izgube -  kategorizacija«.

Točen razpored Kategorizacije za posamezna lovišča bomo poslali takoj v začetku leta 2013.

3.      Prav tako bo Kategorizacija z Slovensko goriško LUO 19.1.2013 v Osnovni šoli v Lenartu. Tudi za te LD velja, da je potrebno v aplikaciji Lisjak od 15.12.2012 do vključno 9.1.2013 v modulu »izgube – kategorizacija« vnesti vse manjkajoče podatke. Tudi vam bomo v začetku leta 2013 poslali razpored Kategorizacije za posamezne LD.

4.       LD obveščamo, da je v LISJAKU v modulu Izobraževanje mogoča prijava lovskih pripravnikov, ki jih boste LD prijavile na polaganje teoretičnega dela lovskega izpita. LD naj svoje pripravnike, ki so opravili izpit iz Varnega rokovanja z lovskim dolgo in kratko cevnim orožjem in Nudenjem prve pomoči pri nesrečah na lovu prijavijo najkasneje do 23.1.2013, kasneje prijave ne bodo več možne

    . Predvidoma se bo izpit za teoretični del lovskega izpit začel 25.1.2013.

  Lovski zdravo!

                                                                                                     Strokovna služba LZ Maribor

                                                                                                                  Andrej Ivančič