Maribor, 29. september 2016 

 

-     vsem LD LZM

 

O K R O Ž N I C A   št. 14| 2016

 

Izobraževanje za »Mentorje lovskim pripravnikom«

 

Z iztekom koledarskega leta prihaja čas sprejemanja novih lovskih pripravnikov. Zato Lovska zveza Maribor v skladu s programom izobraževanj Komisije za izobraževanje pri UO LZM organizira izobraževanje za Mentorje.

Izobraževanje je namenjeno članom, ki še nimajo opravljenega izobraževanja Mentor. Izobraževanja se prav tako lahko udeležijo mentorji za obnovitev znanja – ti ne bodo opravljali pisnega preizkusa.

 

Urnik izobraževanja:

-          Pomen, vloga in odgovornost mentorja v izobraževalnem procesu pripravnika -  Branko Vasa

-          Pisni preizkus znanja

Prijave podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Mentor (MARIBOR) najkasneje do vključno torka 1.11.2016.

 

Zaželeno je, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

 

Predavanje bomo izvedli v petek, 4.11.2016 ob 17:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor.

 

 

Izobraževanje je za člane LD LZM brezplačno.

   

 Okrožnica za tisk okroznica14_2016.pdf

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor