glava dokumentov

Maribor, 13. oktober 2016 

 

-     vsem LD LZM

 

O K R O Ž N I C A   št. 16/ 2016

Izobraževanje »Ocenjevanje lovskih trofej«

 

Lovska zveza Maribor v skladu s programom izobraževanj Komisije za izobraževanje pri UO LZM organizira izobraževanje »Ocenjevanje lovskih trofej«.

 

 

Izobraževanje bomo izvedli v petek, 2.12.2016 ob 17:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor.

 

 Predavanje bo izvedel verificirani mednarodni ocenjevalec trofej Gregor Bolčina.

 

Prijave podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Ocenjevanje trofej (MARIBOR) najkasneje do ponedeljka 28.11.2016.

 

Prosimo vas, da v aplikaciji lisjak preverite pravilni e-mail prijavljenega kandidata! Obvestilo bo prijavljenemu kandidatu poslano izključno po elektronski pošti na v Lisjaku naveden e-naslov.

                                                                                                                                               

Izobraževanje je namenjeno predvsem tistim članom v LD, ki ocenjujejo trofeje in izvajajo kategorizacijo divjadi in se do sedaj še niso udeležili podobnega izobraževanja. Ker je število mest v predavalnici omejeno (70) pravočasno prijavite omenjene kandidate.

 

Izobraževanje je namenjeno samo članom LD LZM in je zanje brezplačno.

 

 

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor