glava dokumentov

Maribor, 28. september 2017

 

-     vsem LD 

 

O K R O Ž N I C A   št. 10/ 2017

 Izobraževanje »Ocenjevanje lovskih škod«

 LD obveščamo, da smo razpisali izobraževanje »Ocenjevanje lovskih škod«. Namenjeno je vsem tistim, ki so v lovskih družinah zadolženi za ocenjevanje škod od in na divjadi, kakor tudi ostalim članom, ki bodo to še postali.

 

 usposabljanje bomo izvedli v soboto, 14.10.2017 ob 8:00 uri

v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor

 

 

Prijave na izobraževanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/ Ocenjevanje lovskih škod (MARIBOR) najkasneje do četrtka 12.10.2017.

 

Usposabljanje bo izvedel Miran Daković, zaprisežen sodni izvedenec in cenilec s področja škod od divjadi.

 

 Priporočamo, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

 Izobraževanje je za člane LZM brezplačno, zato na LD apeliramo, da na tečaj prijavite vaše lovce, ki so pooblaščeni za ocenjevanje škod, kakor tudi vse ostale zainteresirane kandidate!

 

        

 Izvajalec izobraževanja si ob primeru nezadostne prijave članov, pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja.

 

 Lovski zdravo!

 

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor