glava dokumentov

Maribor, 30.10. 2019

 

-     vsem LD 

 

O K R O Ž N I C A   št. 11/ 2019

 

Izobraževanje za aplikacijo LIS Lisjak

LD članice naše Zveze obveščamo, da smo razpisali izobraževanje za uporabnike spletne aplikacije LIS Lisjak.

 

Prijave podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Informatik LIS Lisjak (MARIBOR) do ponedeljka, 11.11.2019.

 

Predavanje bomo izvedli v četrtek, 14.11.2019 ob 17:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor.

 

 Izobraževanje je za člane LD LZM brezplačno.

 

  

Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor