glava dokumentov

Zadeva: Veljavnost usposabljanja lovcev za prvi pregled uplenjene divjadi –

usposobljene osebe

 

Z UVHVVR so nam sporočili; »za lovske preglednike velja glede na interventni zakon v zvezi s sodnimi in upravnim postopki (Uradni list RS, št. 36/20), da roki in materialne obveznosti, ki jih nalagajo predpisi, v času epidemije NE TEČEJO, tako, da jim ni potrebno delati izpita zdaj, temveč šele po prenehanju epidemije, ko bo razpisan rok«.

 

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive  bolezni SAR-Cov-2 (Covid -19) - prvi odstavek 6. člena:

(1) Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2.členu Zakona o splošnem upravnem postopku za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo.