STRELIŠČE  V NEOKRNJENI NARAVI, KI  VZNEMIRJA DIVJAD IN SPREHAJALCE

Lovska družina (LD) Šentilj spada ed najmanjše LD v mariborski območni Lovski zvezi (LZ) in kjub temu dobro upravlja z loviščem.Kot nam je povedl njen starešina Marjan Vernik, pa imajo zadnje čase vse več težav zaradi  neprimernega strelišča v gozdu  »Bold« v revirju  Ceršak, nedaleč od kanala reke Mure. Gre za zanimiv predel lovišča, v katerem so se naselili tudi bobri in skozi katerega vodi del Keltske sprehajalne poti.  Iz tega naravno privlačnega revirja  se zaradi pogostega streljaja že na veliko  umika srnjad,  streljanje na  zasebnem strelišču  pa poleg divjadi moti tudi  sprehajalce, še zlasti pa gobarje.Nad pobočjem , pod katerim je strelišče, gobe rade rastejo, nam je še povedal starešina LD šentij Marjan Vernik.

Streliišče je na zasebnem zemljišču in si ga je uredil član Strelskega društva iz Šentilja.  Lovci lastniških pravic ne oporekajo,  vseeno  pa menijo, da to ni mesto za strelišče, saj se nad streljanjem pogosto pritožujejo občani in  zmotno obtožujejo lovce, češ, kako lahko streljate v bližini sprehajalne Keltske poti. Lokacija Bold je za sprehajalce, za gobarje in rekreativce neverjetno privlačna, zato bi lastnik strelišča  po mnenju šentiljskih  lovcev  moral upoštevati tudi te interese. Lovci so o dogajanju pred časom obvestili i šentiljsko policijsko postajo. Policisti so za mnenje zaprosili pristojno ministrstvo, ki pa v strelišču ne vidi kršitve zakonodaje. V odgovoru PP Šentilj so namreč zapisali, da lastnk strelišča Stojan Šajher ni storil prekrška, saj izvaja strejanje kot posameznik na zemljiišču v očetovi lasti. Poleg tega je območje strelišča primerno označil, postavil opozorilne table  in  poskrbel za red na strelišču. Po mnenju minstrstva ni kršil veljavnih predpisov. Pred  streliščem so res  opozorilne table in s trakovi ozačeno ombočje, na katerem stojijo tarče, v katere  se strelja, tako da je tem predpisom zadoščeno.

Gospodar LD Šentilj Peter Skupek kljub vsemu meni, da streliŠče v to naravno okolje ne sodi. Lovci  nimajo  nič proti lastniku strelišča in tudi s Strelskim društvom Šentilj dobro sodelujejo. Vseeno pričakujejo, da si bodo lokacijo na  terenu Bold  ogledali še predstavniki gozdarske, kmetijske in okoljske inšpecije. Ker je strelišće sredi naravnega okolja v bližini Keltske poti,mu nasprotujejo tudi naravovartveniki in krajani Šentija in okolice. Tudi revirni gozdar se z lokacijo strelišča ne strinja, nam je še povedal Peter Skupek. Starešina LD Šentilj Marjan Vernik pa dodal, da lovci prejemajo vse več anonimk in telefonskih klicev, zakaj v Boldu tolikokrat poka. Bojda ne strelja samo lastnik, pač pa še njegov prijatelj ali dva. Vse več anonimk dobiva tudi Strelsko  društvo šentilj, ki si želi, da bi ta problem čim prej rešli v dobro vseh prizadetih. Sploh lovci si želijo, da bi se v ta revir vrnil mir in se divjad (srnjad)  ne bi več toliko vznemirjala. Opazili so namreč, da se je iz tega predela bolj ali manj že povsem umaknila. S problemom je vodstvo LD Šentilj seznanlo tudi območno LZ Maribor in Lovsko zvezo Slovenije, Kot nam je povedal popredsednik  LZS in hkrati predsednk  njene komisije za lovske čuvaje  doc. dr. Srečko F. Krope, se običjano »za strelišče poda vloga na UE, kjer vprašajo tudi ostale deležnike. Če si posameznik na svojem uredi strelišče je to možno, vendar potem na njem ne sme streljati drugi posameznik. V kolikor pa prihajajo drugi, pa je to že javno strelišče. Glede pokanja posameznika-lastnika, pa podleže predpisom o varstvu pred hrupom in določilom ZJRM.«

Marjan Toš

image 600003

Fotografija: Pozor, izvaja se streljanje! /Foto : Marjan Toš/

 

image 600001

Fotografja: Marjan Vernik in Peter Skupek: »Strelišče ne sodi v naravn okolje, vznemirja divjad in ljudi«/Foto: Marjan Toš

image 600002

Fotografija: Miren, idilični gozd moti  (pre)pogosto pokanje pištol, divjad je vzemirjena in se umika/Foto: Marjan Toš