USODA MALE DIVJADI JE NEGOTOVA, V LOVIŠČIH PREVLADUJE SRNJAD

dr. Marjan TOŠ, 16.1.2023

Na Lovski zvezi  (LZ) Maribor so preteklo soboto opravili pregled in oceno odstrela in izgub divjadi »kategorizacijo«  za Slovensko goriško lovsko upravljavsko območje (SOZUL).

Slovensko goriško lovsko upravljavsko območje leži na severovzhodu Slovenije in meji na zahodu na Pohorsko lovsko-upravljalsko območje (LUO), na jugu in vzhodu na Ptujsko Ormoško LUO, na severu pa deloma na Pomursko LUO, deloma pa na sosednjo Avstrijo. Slovensko goriško lovsko upravljavsko območje ima v slovenskem merilu pomembno vlogo na področju upravljanja s srnjadjo in poljsko divjadjo, predvsem fazana in poljskega zajca. S prisotnostjo ostalih vrst divjadi območje ne izstopa. Celotno območje obsega 72.965 ha, od tega je lovnih površin 62.781 ha. V SOZUL  upravlja z lovišči  23 lovskih družin in sicer: LD Kungota, Šentilj, Paloma Sladki Vrh, Kamnica, Malečnik-Košaki, Pesnica-Jarenina, Jakob, Velka, Sveta Ana, Sv. Jurij, Pernica, Lenart, Benedikt, Dobrava, Voličina, Duplek, Pobrežje-Miklavž, Starše, Rače, Polskava, Črešnjevec, Cigonca in Laporje.

Pregleda sta se poleg članov strokovne komisije udeležila tudi lovski inšpektor Ian Martin Koštomaj in predsednk LZ Maribor Marjan Gselman. V vseh LD so trofeje in čeljustnic uplenjene divjadi skrbno pripravili in podatke o odstrelu oziroma odvzemu (povoz, pogin) posameznih kategorij vnesli v statistične tabele. Gospodarsko najpomembnejša vrsta divjadi v tem območju je srnjad, v polovici lovišč pa je prisoten tudi divji prašič. Odvzemi divjih prašičev so bili lani na ravni leta 2021. Jelenjad je samo občasno prisotna vrsta. Kot nam je povedal strokovni tajnik mariborske LZ in tajnik Slovensko goriškega LUO Božidar Kunej,inž.gozd.lov. velja pri jelenjadi »temeljna usmeritev, da je ta vrsta divjadi na tem področju nezaželjena in zato se regulira s popolnim odstrelom v skladu z veljavno zakonodajo, načeli lovsko pravičnega lova in lovske etike. Še posebej velja poudariti, da se mora odstrel jelenov v našem LUO prilagajati upravljavskim usmeritvam sosednjega Pohorskega LUO (na dva mulasta osebka (košuta, junica, teleta)- jelen)«. Povedal je še, da ge pri odvzemu oz. odstrelu jelenov - damjakov za pobege teh živali iz slabo vzdrževanih obor za rejo divjadi.

Lanski skupni odvzem divjadi iz lovišč na območju Slovensko goriškega LUO je  2541 osebkov srnjadi, 3 navadni jeleni, 19 damjakov, 122 divjih prašičev, 950 lisic, 45 jazbecev, 551 fazanov, 83 poljskih zajcev, 197 rac mlakaric, 1429 sivih vran in 6 šakalov. Največ divjih prašičev so uplenili v LD Kamnica (37), LD Polskava (26), LD Kungota (23), LD Cigonca (10), je še povedal strokovni tajnik LZ Maribor Božidar Kunej.

Staleži male divjadi so skromni, sploh poljske jerebice, ki je v dobršnem delu lovišč  v SOZUL že povsem izginila

 

fotografija 1. skrbni pregled trofej in eljusti

Fotografija 1:  Skrbni pregled trofej  in čeljusti srnjadi  Foto: Jure Toš

fotografija 2 1

 

Foto: Tadeja Toplak

fotografija 2 2

Foto: Tadeja Toplak

fotografija 2 3

Foto: Tadeja Toplak

fotografija 2 4

Foto: Tadeja Toplak