KAJ BO Z  MALO DIVJADJO?

5.3.2018 dr.Marjan Toš

Na 64. rednem letnem občnem zboru  LD Dobrava  iz Svete Trojice v Slovenskih goricah so razpravljali o perečih vprašanjih gospodarjenja z divjadjo v minulem let. Ocenili so, da se  naravne razmere za malo, poljsko divjad dramatično slabšajo. Poljska jerebica je iz njihovega lovišča že izginila, fazani  in poljski zajci pa so vse redkejši in le še za okras narave.

Lani je bilo  vnovič uničenih veliko remiz, živih mej, grmišč in gozdnih robov. Negativni so tudi vplivi  intenzivnega kmetovanja, z uporabo kemičnih zaščitnih sredstev, naraščajoča rekreacija, nabiranje gozdnih sadežev in nenadzorovano spuščanje psov, ki na veliko preganjajo srnjad. Ta je še edina pomembna vrsta divjadi in z njo dobravški lovci umno gospodarijo. Lani  je znašal skupni odvzem  134 kosov živali obeh spolov . Za lovni turizem so namenili  11 trofejnih srnjakov in z rezultati niso bili najbolj zadovoljni. Na občnem zboru so podelili odlikovanja Lovske zveze Slovenije. Red za lovske zasluge II. stopnje je prejel Branko Kaučič, red za lovske zasluge III. stopnje Danilo Petrič in  priznanje za 40 let članstva v lovski organizaciji  Anton Šamperl.  V imenu Lovske zveze Maribor je dobravške lovce in goste pozdravil Danilo Muršec, ki je obširneje spregovoril o nekaterih strateških kratkoročnih in dolgoročnih nalogah lovcev na Štajerskem. Lovcem se je za njihov trud in prizadevanja za ohranitev narave in naravnega bogastva zahvalil tudi trojiški župan Darko Fras in jih podrobneje seznanil s stanjem okoli lastništva zemljišč okoli lovskega doma v Dobravi. Starešina LD Franc Slekovec je med nalogami  v tem letu izpostavil tudi skrb za pravočasno evidentiranje kandidatov za vse organe LD, saj se izteka štiriletni mandat. Izrazil je upanje, da bodo tokrat lahko prevzeli vse odgovornejše funkcije mlajši lovci.

(M.T.)

Fotografija:       

image00124001                                                                                                     

Odlikovanci LD Dobrava (Foto: Marjan Toš)