DELALI DOBRO IN  V KORIST LOVSKIH ORGANIZACIJ

 dr.Marjan Toš, 25.4.2018

Na občnem zboru (OZ) Lovske zveze (LZ) Maribor so pregledali in ocenili minulo delo ter spregovorili o nekaterih žgočih problemih, ki tarejo lovske organizacije na Štajerskem. Dejavnosti po področjih je celovito predstavil predsednik LZ Marjan Gselman, ki je tudi izpostavil največje dosežke in uspehe in ob tem pripomnil, da so dosledno sledili sprejetemu delovnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2017.

Veliko pozornosti so namenili izobraževanju in usposabljanju, delu z mladimi, sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami in z lokalnimi skupnostmi ter seveda z vsemi 44 LD, ki so povezane v to LZ.   Na področju izobraževanja lovskih pripravnikov dosegajo nad povprečne rezultate.  Bogati so tudi programi njihovega dopolnilnega izobraževanja in  funkcionalnega usposabljanja, ki ga izvajajo za članstvo, od varnega rokovanja z  orožjem,  usposabljanja mentorjev lovskih pripravnikov,  preglednikov mesa uplenjene divjadi, lovodij, starešin, tajnikov in blagajnikov LD. Na področju strokovnega izobraževanja pa sledijo zahtevam časa in se vključujejo v realizacijo programov, ki jih razpisuje Lovska zveza Slovenije. Med najzahtevnejšimi programi so zahtevni tečaji za lovske čuvaje in obnovitveni seminarji za pooblaščene uradne osebe.

Mariborska LZ dobro sodeluje s Klubom prijateljev lova iz Celovca, razvija družabno dogajanje, skrbi za ohranjanje lovskih šeg in navad, za razvoj lovske kinologije in lovskega strelstva. Posebno skrb namenjajo lovski kulturi in vsestransko podpirajo dejavnost mariborskih lovskih rogistov, ki jih vodi maestro Marijan Golob. Rogisti so tudi na OZ nastopil s krajšim koncertom lovskih skladb in ogreli dlani udeležencev zborovanja. Na njem so zaslužnim članom podelili priznanja LZ Maribor. Razvejano dejavnost LZ Maribor omogočajo moderni in sodobno opremljeni prostori na Tržaški 65, katerim naj bi z nakupom še letos dodali posebno sobo, ki jo bodo opremili kot »zeleno info točko« Štajerske. Pri tem računajo tudi na podporo lokalnih skupnosti.

 oz lz mb - rogisti

Fotografija: Rogisti LZ Maribor so veliki ambasadorji lovske kulture na Štajerskem in v Sloveniji. /M.T./