21.6.2018, dr.Marjan TOŠ

V počastitev  dneva državnosti  so se  krajani Sp. Dobrenja srečali s člani zelene bratovščine LD Pesnica-Jarenina. Zbrali so se pri lovski koči v Dobrenju, kjer je o njihovem 11-letnem  vzornem sodelovanju spregovorila  predstavnica Odbora krajanov Spodnjega Dobrenja Klavdija Samogy Simonič.

Dobrenjčani so z lovci vzpostavili trdno sodelovanje in skupaj z njimi izvedli veliko uspešnih spomladanskih čistilnih akcij.  Kot je poudarila Klavdija Samogy Simonič, so jim lovci vedno prisluhnili in aktivno pomagali. Zato so se jim krajani  na poseben način zahvalili s tem, da so jim podarili drog z zastavo, ki so jo svečano razobesili pred lovsko kočo v Dobrenju. Svečanosti so se poleg krajanov udeležili številni člani LD Pesnica- Jarenina na čelu s starešino Dušanom Ivičakom. Ta se je krajanom zahvalil za pozornost in napovedal novo, še uspešnejše  poglavje medsebojnega sodelovanja v dobro čiste narave in  urejenega okolja.

M.T.

slovenska zastava pred lovsko koo dobrenjeFotografija:

Pred lovsko kočo v Dobrenju je zaplapolala slovenska zastava (Marjan Toš)