17.9.2018, dr. Marjan TOŠ

80-letnico je praznoval ugledni lovski funkcionar Dušan Jukič, dobitnik plakete LZ Maribor

Pred dnevi je praznoval osemdesetletnico življenja dolgoletni in ugledni koroški lovec in lovski funkcionar Dušan Jukič. Njegova lovska pot je bila izjemno razgibana in ustvarjalno bogata. Poleg številnih odgovornih nalog v matični Lovski družini Jamnica je bil Dušan dolga leta funkcionar  v nekdanji skupni Zvezi lovskih družin ( ZLD) Maribor, ki je pred ustanovitvijo samostojne Koroške lovske zveze Dravograd povezovala in združevala tudi lovske družine iz Koroške. Nekaj časa je bil Dušan celo njen predsednik, pred tem pa dolga leta član njenega Izvršnega odbora in predsednik skupščine ZLD Maribor.

Bil je tudi  aktivni funkcionar Lovske zveze Slovenije, v kateri se je veliko zavzemal za čezmejno sodelovanje lovskih organizacij in za krepitev stikov s Klubom prijateljev lova iz Celovca, ki združuje slovenske zamejske lovce na avstrijskem Koroškem. Dušan je postal njihov častni član in še danes pomaga pri  utrjevanju stikov med lovci na tej in oni strani meje.

Veliko je pripomogel k izdaji večjezičnega lovskega slovarja v nemškem, italijanskem in slovenskem jeziku, sodeloval je pri mnogih mednarodnih učno-vzgojnih, turistično-promocijskih in pri  drugih  strokovnih lovskih projektih. V dolgoletnem članstvu v zeleni bratovščini Dušan nenehno  poudarja vlogo in pomen iskrenega lovskega tovarištva in spoštovanje  visokih strokovnih in predvsem lovsko-etičnih načel. Ostal je zvest  slovenski lovski tradiciji in zelenemu kroju, saj sta zanj lov in lovstvo  prvenstveno  velika čast in osebna odgovornost lovca do narave in divjadi. Zaradi vsega tega je v zeleni bratovščini izjemno spoštovan in cenjen lovski tovariš in prijatelj. Radi ga imajo tudi mladi, katerim je bil dolga leta učitelj in mentor, ki svojega znanja ni nikoli skrival, pač pa rade volje prenašal na druge. Za  predano lovsko udejstvovanje na vseh področjih je Dušan prejel visoka odlikovanja Lovske zveze Slovenije ter priznanja  Lovske zveze Maribor, Koroške lovske zveze in Kluba prijateljev lova iz Celovca. Na zadnji seji Upravnega odbora  LZ Maribor pa so sprejeli sklep, da se Dušanu Jukiču za predano udejstvovanje in  dolgoletno delovanje v organih LZ  podeli še plaketa Lovske zveze Maribor.

 nasmeh 80 - letnega duana jukia Fotografija: Dušan Jukič (levo) v družbi nekdanjega predsednika KLZ Dušana Leskovca ( Foto: Franc Rotar)