ŽE 47. ZAMEJSKI KOROŠKI LOVSKI POZDRAV

11.11.2019, dr.Marjan Toš

Vsakoletno srečanje članov Kluba prijateljev lova iz Celovca in predstavnikov Lovske zveze Maribor  je svojevrstna oblik negovanja stikov med manjšino na Koroškem in matičnim narodom v domovini

 

V Lovski družini (LD) Polskava je bilo že 47. srečanje članov Kluba prijateljev lova (KPL) iz Celovca in Lovske zveze (LZ) Maribor.UdeIežence srečanja, med katerimi sta bila tudi novi predsednik KPL Janez Johann Kaiser in tajnik Jurij Mandl ter častni člani KPL Dušan Leskovec, Branko Vasa in Franc Roter,je nagovoril predsednik mariborske LZ Marjan Gselman. Na  kratko je orisal zgodovino  vsakoletnih srečanj z zamejskimi lovci.  Iz skromnih začetkov se je razvilo organizirano sodelovanje, ki so iz leta v leto nadgrajevali. Veliko zaslug za to ima   pokojni Mirko Kumer-Fric, dolgoletni predsednik KPL iz Celovca. Mariborska Lovska zveza je  v okviru plodnega sodelovanja z zamejskimi lovci na Koroškem   dodobra  utrdila medsebojne vezi na društveni in osebni ravni.   Že vrsto let je v ospredju  izmenjava strokovnih mnenj o mnogih odprtih vprašanjih  gospodarjenja z divjadjo na   Koroškem in Štajerskem. Tesne  prijateljske in osebne vezi med lovci  se vsako leto samo še poglabljajo in veliko prispevajo  tudi k  prepoznavnosti  in večjemu ugledu obeh lovskih organizacij, je med drugim povedal predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Goste je v imenu LD Polskava pozdavil  Jožef Paj, vsi udeleženci pa so z minuto molka počastili spomin na dogoletnega predsednik  KPL Mirka Kumra Frica.

Srečanje  v Polskavi so popestrili s krajšim skupnim lovom na fazane v revirju Privred, ki ga je zgledno  vodil lovovodja Mirko Draškovič. Skupaj s sodelavci in “štirinožnimi pomočniki”  se je potrudil, da so vsi udeleženci  preživeli lovsko zanimiv dan. Boginja Diana jim je bila zelo naklonjena, saj so uplenili 20 fazanov in eno šojo. Seveda pa ni bil v ospredju lov, pač pa druženje in opazovanje narave, zato  so nekateri udeleženci lova raje uživali v vihravem letu petelinov mimo puškinih cevi. Po lovu so se gostje iz zamejske Koroške zadržali v prijetnem druženju z gostitelji iz  LZ Maribor na “zadnjem pogonu” v polskavskem lovskem domu. Tam so skupaj z domačimi lovci iz Polskave razglabljali o  ukrepih za dobrobit divjadi. Novi predsednik zamejskih lovcev iz Koroške Janez Johann Kaiser je poudaril, da je treba tovrstno lovsko  sodelovanje še okrepiti in utrditi. Zahvalil se je mariborskim gostiteljem za dosedanjo pomoč in podporo v prizadevanjih, da bi KPL iz Celovca postal enakopravni član Lovske zveze Slovenije. Kot običajno so nazdravili sv. Martinu in si obljubili, da se čez leto dni spet srečajo.

 

Fotografije:


Po uspešnem lovu v revirju Privred  so bili vsi zadovoljni (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)

Zamejskim lovcem je na zadnjem pogonu izrekel zdravico predsednik LZ Maribor Marjan Gselman (Foto: Božidar Kunej,  arhiv LZ Maribor)

Novi predsednik KPL Celovec Janez Johan  Kaiser  se je zahvalil gostiteljem za topel sprejem (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)

Nasmejana lovca Rudi Majer in Danilo Muršec po lovu z zamejskimi prijatelji (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)