19.11.2019, dr.Marjan TOŠ

Predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman je po novembrski seji Upravnega odbora (12.11.2019) pripravil krajši sprejem ob 80-letnici dolgoletnega člana Uravnega odbora in predsednika komisije za lovni turizem pri LZ Maribor Dušana Volmajerja. Ob tej priložnosti se mu je zahvalil za velik prispevek pri utrjevanju lovske organizacije na terenu in za dragoceno strokovno pomoč pri izvajanju različnih projektov.

Dušan je sicer član Lovske družine (LD) Podvelka in eden najbolj prepoznavnih lovcev v tem delu Pohorja. Je odličen poznavalec lovišča, v katerem lovci gospodarijo s srnjadjo, jelenjadjo, gamsi in divjimi prašiči. Z lovom se je dodobra seznanil že v srednji gozdarski šoli in nato praktično znanje nadgrajeval  z nauki  očeta, ki je slovel daleč naokoli  kot ugleden  in spoštovan lovec. Dušan je v LD Podvelka opravljal številne odgovorne funkcije in naloge. Skozi bogato lovsko kariero  se je še posebej  posvečal delu v lovišču in skrbel za ohranjanje primernih življenjskih pogojev  za divjad. Prehodil je lovišče po dolgem in počez, pozna vse kotičke tega dela Pohorja in  je kjub letom  še vedno mladostno vitalen član zelene bratovščine.Bil je mentor mlajšim  članom, na katere je prenašal bogato teoretično in predvsem praktično znanje. Kot gozdar  ima izostren čut odgovornosti do naravnega okolja in vedno opozarja na naravovarstveno funkcijo sodobnega lova. Po starem načelu, da “kdor ne goji, naj ne lovi”!

Ob visokem življenjskem jubileju so mu čestitali vsi člani Upravnega odbora in mu zaželeli še veliko prijetnih dni na zelenih stečinah. Dušan je rad v naravi, z  njo, z gozdom in divjadjo živi in  diha. Je  je eden tistih slovenskih lovcev, ki  se še kako zavedajo, da smo naravo in njene darove podedovali od naših vnukov. Moramo jo skrbno varovati, od nje pa vzeti le toliko, kolikor narava prenese. Pravi lovec je  najprej varuh narave in zaščitnik  divjadi in to je bilo zmeraj Dušanovo vodilo. Zagovarja tudi iskreno lovsko tovarištvo, lovsko kulturo, etiko, tradicijo  in  lovske običaje, ki so del slovenske kulturne dediščine.

 slike nov1900001


Dušan Volmajer prejema  ob 80-letnici simbolično darilo iz rok predsednika LZ Maribor Marjana Gselmana  (Foto: Marjan Toš)