dr.Srečko Felix Krope, 17. februar 2020

V četrtek, 13. 2. 2020, so se v lovskem domu Vinski vrhovi, Miklavž pri Ormožu, srečali predstavniki območnih lovskih zvez Maribor, Prlekije, Ptuj-Ormoža in predstavniki OZUL s tega območja z namenom, da se pogovorijo o skupnih dejavnostih na področju male divjadi.

Foto: dr. Srečko Felix Krope

Na prvem srečanju so bili prisotni: Gorazd Kuhar, predsednik ZLD Prlekije, Marjan Gselman, predsednik LZ Maribor in predsednik Slovensko Goriškega IO OZUL-a, Branko Novak, predsednik IO Ptujsko-Ormoškega LUO, Božidar Kunej, tajnik Slovensko Goriškega OZUL-a, Anton Šnajder, starešina LD Vinski vrhovi, Milan Kolbl, gospodar LD Vinski vrhovi in dr. Srečko Felix Krope, predsednik ZLD Ptuj-Ormož.

Skupna, predhodna ugotovitev je tako znana vsem, in sicer ta, da je mala divjad v močnem upadanju, da se ji posveča premalo pozornosti. Sedanje stanje kliče po ukrepih. Vsi prisotni so predstavili nekatere ugotovitve zadnjih let, vsak na svojem območju. Nekaj najbolj perečih ugotovitev:

o   ugotavljajo, da je življenjski prostor male divjadi iz leta v leto slabši

o   problematika ukrepov kmetijske politike glede komasacij

o   problematika z nakupom zemljišč, kjer upravljavci ne morejo izvajati svojih ukrepov za malo divjad

o   pomembnost male divjadi za lovsko kinologijo

o   sodelovanje z drugimi deležniki glede čiščenja vodotokov

o   rezultati izkušenj vlaganja poljskih jerebic

o   izkušnje celoletnega krmljenja male divjadi (fazanov)

o   izkušnje z različnimi sistemi krmišč

o   problematika površin za male divjadi (zaraščenost)

o   potreba po mejicah

o   škode v okolju divjadi zaradi sistema GERK

o   itd.

Nekaj kratkih zaključkov:

  1. nadaljnja srečanja se izvajajo vsaj enkrat mesečno
  2. naslednje srečanje je na območju LZ Maribor, sledi ZLD Prlekije
  3. krog sodelujočih se širi s člani različnih komisij v okviru OZUL-ov
  4. po naslednjem srečanju se dogovorimo o vzorčnih loviščih in njihovih dejavnostih
  5. pripravi se posvet o mali divjadi in njenem okolju (dogovor na naslednjih srečanjih)
  6. opravi se predstavitev različnih krmišč za malo divjad
  7. organizira se sestanek s kmetijsko ministrico glede GERK-ov, kmetijskih zemljišč i mejic

Vsi prisotni so se strinjali, da ne govorimo le o stanju male divjadi, pač pa o življenjskem okolju divjadi in vseh ostalih živalskih vrst. 

Foto: dr. Srečko Felix Krope