26.8.2020, dr. Marjan TOŠ

Na delnem občnem zboru LZS v Mariboru  delegati niso skoparili z vprašanji in kritiko

EPIDEMIJA NI USTAVILA DELA, JE PA OKLESTILA NEKATERE PROGRAME

Po delnem občnem zboru Lovske zveze Slovenije je bil v Mariboru tudi občni zbor mariborske območne lovske zveze (LZ). Ta združuje 45 lovskih družin (LD) s 2057 lovci in je daleč največja območna lovska zveza v Sloveniji. Med LD je najštevilčnejša LD Puščava iz Lovrenca na Pohorju, ki šteje 95 članov,  najmanjša LD s samo 23 člani pa je  LD Vitomarci v Slovenskih goricah.

Na zborovanju, ki ga je vodil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, so zelo kritično razpravljali o nesprejemljivem odnosu vodstva Lovske zveze Slovenije (LZS) in njenih strokovnih služb do odprtih vprašanj in  številnih dobronamernih pobud, ki so jih v zadnjem času nanizali iz mariborskega območja. Menili so, da bi morala biti LZS učinkovitejši  servis za  vse LD in prisluhniti njihovim dejanskim potrebam. Tudi zdajšnji način organiziranja ni dovolj učinkovit in ne sledi zahtevam sodobnega časa. V delovanju je še vedno preveč  administrativnih  in birokratskih stereotipov in zato je naravnost smešno, da so na delnem občnem zboru  obravnavali  gradivo o delovnem programu in finančnem načrtu LZS  za leto 2020 iz novembra lani. Kljub pandemiji zaradi Covid-19, ki je za nekaj časa zaustavila dejavnost tudi v lovskih organizacijah, je bilo dovolj možnosti, da bi to in druga gradiva obravnavali že zdavnaj, najlažje  preko videokonference ali na drugi način, ki ga omogoča moderna  informacijska tehnologija. Udeleženci zato niso varčevali s kritikami na rovaš LZS, ki se mora prilagoditi zahtevam časa in potrebam LD na terenu. Še posebej kritični so bili  na račun nesprejemljive prakse vodstva LZS, da  se neporabljenih finančnih sredstev  delovnih teles in komisij LZS  iz tekočega programskega leta ne sme prenesti v naslednje programsko leto. To se jim je zdi velika neumnost, ki jo je treba takoj odpraviti. Namesto kvantitete naj vodstvo krovne lovske organizacije bolj razmišlja in podpira kakovostne programe  in projekte, ki predstavljajo dodano vrednost delovanja LZS. Naj zapišemo še to, da uradnega predstavnika LZS na delnem občnem zboru v Mariboru ni bilo in da je na večino zastavljenih vprašanj odgovarjal član njenega UO Marjan Gselman..

Na občnem zboru mariborske LZ pa so v nadaljevanju zborovanja prisluhnili poročilu o opravljenih nalogah  in o težavah, s katerimi so se letos soočali zaradi pandemije s Covid-19. Kljub težavam se  delo  ni ustavilo in tudi strokovna služba LZ Maribor je nenehno zagotavljala učinkovito pomoč LD na terenu. Izvedli so tudi načrtovani izobraževalni program, žal pa niso mogli organizirati jubilejnega koncerta ob 10-letnici mariborskih lovskih rogistov in predvidenih jubilejnih lovsko-družabnih prireditev »golažijade« in »ribičije«.  V razpravi je bilo veliko govora o  težavah, s katerimi se v LD soočajo okoli  izvajanja disciplinskih postopkov zoper člane in o še večjih težavah pravnega značaja pri odklanjanju prosilcev za vnovični sprejem v LD. Ker te  pogosto nimajo  pravno strokovno usposobljenih članov za vodenje teh postopkov, jim bo pomagala LZ s svojo pravno-statutarno komisijo. Nekaj kritike je bilo izrečene zaradi zaostrovanja pogojev pri izobraževanju za preizkus znanja v ravnanju z orožjem za lovske pripravnike, saj se nekaterim LD veljavni pravilnik LZS ne zdi sprejemljiv. A ker je to pravno veljavni predpis, ga je pač treba dosledno spoštovati, so poudarili predstavniki vodstva LZ Maribor. So pa udeleženci zborovanja pohvalili delo z mladimi v okviru lovskih taborov, ki jim v mariborski LZ že dajejo novo, aktualnejšo in privlačnejšo vsebino, zaradi katere je med šolami za lovske tabore vse več zanimanja.

oz00002Delovno predsedstvo občnega zbora štajerskih lovcev (od leve)  Slavko Prah, Marjan Gselman in Tomaž Golob ( Foto: Marjan Toš) 

oz00001Resni obrazi udeležencev občnega zbora LZ Maribor (Foto: Marjan Toš)