dr. Srečko F. Krope: »gibanje medveda permanento spremljamo in obveščamo javnost« Božidar Kunej meni, da se lahko medved  kmalu umakne iz Kozjaka nazaj na Pohorje

23.4.2021, dr. Marjan TOŠ

Kot smo že poročali,  je bil pred dnevi opažen rjavi medved v  lovskh družinah ( LD ) Podvelka in  v LD Puščava iz Lovrenca na Pohorju. Od tam je kosmatinec  odtacal preko Drave na Kozjak.

Zašel je na območje LD Boč na Kozjaku, od koder ga je pot zanesla še preko državne  meje v sosednjo Avstrijo na območje Lučan, je povedal strokovni tajnik Lovske zveze Maribor dipl. ing. Božidar Kunej. Iz Avstrije, kjer so o pojavu medveda obširno poročali mnogi mediji, se je preko meje vrnil nazaj na Kozjak in na  enem od krmišč za divje prašiče v LD Boč na Kozjaku je  povzročil manjše razdejanje, ki so ga lovci dokumentirali. Tajnik te LD, lovski čuvaj  in tudi podpredsednik Lovske zveze Slovenije (LZS) dr. Srečko Feliks Krope je ob pojavu medveda na njihovem območju  povedal, da so  že izdelali strokovne smernice za spremljanje gibanja kosmatinca v njihovem lovišču.Še posebej  skrbno bodo sledili njegove poti  in tudi morebitno škodo, ki jo lahko povzroči. Na tem območju je namreč veliko rejcev drobnice, čebelarjev in tudi govedorejcev.  Naj kot zanimivost zapišemo še to, da se je medved iz  te LD  za krajši čas napotil še na potep v LD Gaj nad Mariborom , a se je kmalu vrnil nazaj v lovišče LD Boč in za zdaj tam tudi ostal.Kako  dolgo še, ostaja uganka, saj se medved giblje na velike razdalje, je poudaril Božidar Kunej.  Tajnik LD Boč na Kozjaku dr. Srečko F. Krope pa je ob te še pripomnil, da se  njihovi lovci še kako zavedajo odgovornosti in bodo v skladu z izdelanimi strokovnimi  smericami spremljali njegovo navzočnost ter  javnost sproti obveščali na spletnih straneh LD Boč. Tekoče bodo o gibnju medveda na Kozjaku obveščene tudi pristojne službe Zavoda za gozdove  Slovenije in lovske inšpekcije.

Po doslej zbranih podatkih medved na Kozjaku  ni povzročil nobene škode na domačih živalih ali v čebelnjakih. Božidar Kunej meni, da bi  se lahko medved iz Kozjaka  vrnil nazaj na Pohorje, kjer so ga lovci   najprej  opazili. Očitno bo medvedo popotovanje po Pohorju in Kozjaku še zanimivo.

 

kosmatinec ujet v kamero v ld podvelka  radivoj cvetko

Kosmatinec, ujet v kamero LD Podvelka (Radivoj Cvetko)

ostanek unienega krmia v ld bo na kozjaku

Medved je razdejal krmišče za divje prašiče v LD Boč na Kozjaku ( arhiv LD Boč)

04 202100005

Sledi medveda v lovišču LD Boč na Kozjaku ( arhiv LD Boč)