ld-laporje

foto: Andrej Ivančič

Naslov:
Lovska družina Laporje
Bistriška c. 9

2319 Poljčane

Odgovorna oseba: Uroš Golob  tel. št.   e-mail:

LD Laporje opravlja z loviščem v skupni velikosti 3725 ha skupne površine , od tega je 3415 ha lovne površine. LD gospodari s srnjadjo in malo divjadjo. Lovišče je izrazito gričevnato.

V LD je včlanjenih 34 lovcev od katerih imata 2 lovca status lovskega mojstra, 2 lovca status lovskega čuvaja in štirje lovci status preglednika divjadi.

LD ima v lasti tudi lovski dom, ki ga tudi oddaja zaključenim družbam. Kapaciteta lovskega doma je do 100 gostov.

Kontaktna oseba, upravnika objekta sta: Srečko DOLŠAK  tel. št. 041 757 221, Stanislav JANŽIČ  tel. št. 041 556 550